تصویر ساعت گرد مدل 2100166

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 25 سانتی متر
ابعاد y 31 سانتی متر
ابعاد x 31 سانتی متر
نام تجاری تانیا
ابعاد چاپ y 25 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان