تصویر ساعت گرد مدل 2100149

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 25 سانتی متر
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری 225.0
ابعاد چاپ y 25 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان