تصویر ساعت گرد مدل 2100143

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 22 سانتی متر
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری دیبا
ابعاد چاپ y 22 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان