تصویر ساعت گرد مدل 2100140

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 34 سانتی متر
ابعاد y 38 سانتی متر
ابعاد x 38 سانتی متر
نام تجاری دیاکو 2
ابعاد چاپ y 34 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان