تصویر ساعت گرد مدل 2100134


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 29 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری دیاکو
ابعاد چاپ y 29 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان