تصویر ساعت گرد مدل 2100123

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 23 سانتی متر
ابعاد y 28 سانتی متر
ابعاد x 28 سانتی متر
نام تجاری 110طلایی نقره ای
ابعاد چاپ y 23 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان