تصویر ساعت چهارگوش مدل 2000823

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 26 سانتی متر
ابعاد y 28 سانتی متر
ابعاد x 34 سانتی متر
نام تجاری سونیا
ابعاد چاپ y 17 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان