تصویر ساعت گرد مدل 2000814

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 23 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری سیلور صفحه فلزی
ابعاد چاپ y 23 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان