تصویر ساعت فانتزی مدل 2000812

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 18 سانتی متر
ابعاد y 39 سانتی متر
ابعاد x 39 سانتی متر
نام تجاری عدد برجسته
ابعاد چاپ y 18 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان