تصویر ساعت فانتزی مدل 2000809

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 12 سانتی متر
ابعاد y 29 سانتی متر
ابعاد x 44 سانتی متر
نام تجاری کهکشان
ابعاد چاپ y 10 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان