تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200329

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 28 سانتی متر
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری 240.0
ابعاد چاپ y 28 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان