تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200313

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 27 سانتی متر
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری سان تایم 230
ابعاد چاپ y 27 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان