تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200312

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 17 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 25 سانتی متر
نام تجاری نگین 1
ابعاد چاپ y 25 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان