تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200308

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 26 سانتی متر
ابعاد y 34 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری نگین 3
ابعاد چاپ y 29 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان