تصویر ساعت گرد مدل 2100186

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 42 سانتی متر
ابعاد y 45 سانتی متر
ابعاد x 45 سانتی متر
نام تجاری تینا 318
ابعاد چاپ y 42 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان