تصویر ساعت گرد مدل 2100165

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 44 سانتی متر
ابعاد y 50 سانتی متر
ابعاد x 50 سانتی متر
نام تجاری دیاکو 3
ابعاد چاپ y 44 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان