تصویر ساعت گرد مدل 2100163

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 12 سانتی متر
ابعاد y 31 سانتی متر
ابعاد x 31 سانتی متر
نام تجاری پوما
ابعاد چاپ y 26 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان