تصویر ساعت گرد مدل 2100162

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 24 سانتی متر
ابعاد y 31 سانتی متر
ابعاد x 31 سانتی متر
نام تجاری 235.0
ابعاد چاپ y 24 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان