تصویر ساعت گرد مدل 2100160

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد چاپ x 26 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری دیاموند گرد
ابعاد چاپ y 26 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان