تصویر ساعت گرد مدل 2100159

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 39 سانتی متر
ابعاد y 39 سانتی متر
ابعاد x 39 سانتی متر
نام تجاری 222.0
ابعاد چاپ y 39 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان