تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200335

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 23 سانتی متر
ابعاد y 36 سانتی متر
ابعاد x 32 سانتی متر
نام تجاری نگین 5
ابعاد چاپ y 33 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان