تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200334


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 17 سانتی متر
ابعاد y 36 سانتی متر
نام تجاری نگین 4
ابعاد x 27 سانتی متر
ابعاد چاپ y 33 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان