تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200333

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 22 سانتی متر
ابعاد y 32 سانتی متر
ابعاد x 31 سانتی متر
نام تجاری تانیا چهارگوش
ابعاد چاپ y 23 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان