تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200332

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 25 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری دیاموند چهارگوش
ابعاد چاپ y 25 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان