تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200325

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 31 سانتی متر
ابعاد y 30 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری تی وی
ابعاد چاپ y 27 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان