تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200322

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 18 سانتی متر
ابعاد y 35 سانتی متر
ابعاد x 27 سانتی متر
نام تجاری نگین 2
ابعاد چاپ y 25 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان