تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200321

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 21 سانتی متر
ابعاد y 27 سانتی متر
ابعاد x 36 سانتی متر
نام تجاری پرال دماسنجی
ابعاد چاپ y 21 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان