تصویر ساعت چهارگوش مدل 2200315

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 30 سانتی متر
ابعاد y 40 سانتی متر
ابعاد x 30 سانتی متر
نام تجاری سان تایم 220
ابعاد چاپ y 40 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان