تصویر ساعت گرد مدل 2100203


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 29 سانتی متر
ابعاد x 34 سانتی متر
ابعاد y 37 سانتی متر
نام تجاری سورن
ابعاد چاپ y 29 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان