تصویر ساعت گرد مدل 2100201

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 26 سانتی متر
ابعاد y 31 سانتی متر
ابعاد x 31 سانتی متر
نام تجاری ایام هفته
ابعاد چاپ y 26 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان