تصویر ساعت گرد مدل 2100200

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 21 سانتی متر
ابعاد y 38 سانتی متر
ابعاد x 38 سانتی متر
نام تجاری کیا
ابعاد چاپ y 21 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان