تصویر ساعت گرد مدل 2100198

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 22 سانتی متر
ابعاد y 47 سانتی متر
ابعاد x 47 سانتی متر
ابعاد چاپ y 22 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان