تصویر ساعت گرد مدل 2100189

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 29 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری اورینت آبکاری
ابعاد چاپ y 29 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان