تصویر ساعت گرد مدل 2100188

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 19 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری دیاکو عدد برجسته
ابعاد چاپ y 19 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان