تصویر ساعت گرد مدل 2100179

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 16 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری آلفا
ابعاد چاپ y 16 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان