تصویر ساعت گرد مدل 2100178

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 12 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
نام تجاری عدد برجسته 236
ابعاد x 33 سانتی متر
ابعاد چاپ y 12 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان