تصویر ساعت گرد مدل 2100173

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 27 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
ابعاد چاپ y 27 سانتی متر
نام تجاری اسکای بدون عدد برجسته
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان