تصویر ساعت گرد مدل 2100172

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 17 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد چاپ y 17 سانتی متر
نام تجاری اسکای عدد برجسته
ابعاد x 33 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان