تصویر ساعت گرد مدل 2100169

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 14 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
نام تجاری عدد برجسته
ابعاد چاپ y 14 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان