تصویر ساعت گرد مدل 2100168

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 16 سانتی متر
ابعاد y 37 سانتی متر
ابعاد x 37 سانتی متر
نام تجاری نگین 6
ابعاد چاپ y 16 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان